Spelen in de Stad

Buiten spelen is en blijft leuk, als speelplekken zowel motorisch, cognitief en sociaal aantrekkingskracht (blijven) bieden. De ruimtelijke inrichting ervan vraagt hiervoor om voldoende variatie, de juiste speelmogelijkheden en een aantrekkelijke verblijfskwaliteit voor begeleiders.

Om de gelaagdheid van deze ontwerpopgave hanteerbaar te maken is in opdracht van de gemeente Amsterdam dit inspiratieboek gemaakt. Het boek ‘Spelen in de Stad’  biedt een scala aan kennis, inspiratie, voorbeelden en ontwerpmogelijkheden om de openbare ruimte, waarin stadsmakers werken, meer interessant, beter toegankelijk en sterker te benutten als speelruimte.