Waterfront Drachten

De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en daarmee de historische relatie met het water herstellen. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront.

In opdracht van de gemeente heeft Territoria in een team van experts en samen met ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde bewoners meegewerkt in de visieontwikkeling van dit Waterfront. Deze visie schetst de kwaliteiten waarop kan worden voortgebouwd en de mogelijkheden om de beleving van het water vergroot kan worden.

Kijk hier voor de visie (via de gemeentesite)

  • Thema(s)
  • Recreatieve waarde van een plek
  • Openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • Opdrachtgever(s)
  • Gemeente Smallingerland
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria in samenwerking met NO.ORDPEIL
  • Hanneke Schmeink
  • Noordtij