Rood voor Rood inpassing Nietap

In het buitengebied van de kern van Nietap staat een oude boerderij, welke al enkele jaren niet bewoond wordt. Territoria heeft voor een initiatiefnemer geïnventariseerd welke mogelijkheden er binnen de agrarische bestemming passen om het erf te revitaliseren, dan wel welke mogelijkheden er liggen bij sanering van het erf en schuren.

Middels ontwerpend onderzoek heeft Territoria inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er binnen de gemeentelijke rood-voor-roodregeling aanwezig waren. Binnen deze mogelijkheden is een stedenbouwkundige schets gemaakt voor drie nieuwe kavels. Hierbij is vanwege de hoge recreatieve waarde van het gebied veel aandacht voor de landschappelijke inpassing en de beeldkwaliteit van de woningbouw. Hiermee wordt de landschapsstructuur van wijken versterkt en meer zichtbaar gemaakt en bestaande zichtlijnen oor de toekomst  gewaarborgd.

  • Thema(s)
  • Klimaat, bodem en landschap
  • Opdrachtgever(s)
  • BBAW
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria