Oranjebuurt Uithuizermeeden

Voor de Oranjebuurt in Uithuizermeeden is een flinke herstructurering voorzien, welke samen met de corporaties Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en Woonzorg Nederland wordt opgepakt. Territoria heeft samen met HKB een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de eerste en meest urgente opgave in het gebied: het invullen van de reeds gesloopte woningen aan de Koningin Julianastraat en de Prins Bernardstraat.

Voor de nieuwe invulling is gekozen voor levensloopbestendige grondgebonden woningen, die qua structuur en architectuurbeeld past in de omringende dorpsstructuur, maar daarnaast een eerste kwaliteitsimpuls aan de wijk geven.

  • Thema(s)
  • Doelgroepen en leefstijlen
  • Opdrachtgever(s)
  • Wierden en Borgen
  • Woongroep Marenland
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria in samenwerking met
  • HKB Stedenbouwkundigen