Nieuwe energie voor de Veenkoloniën

Als onderdeel van de EO Wijersprijsvraag heeft Territoria, samen met HKB Stedenbouwkundigen en De Mannen van Schuim een communicatiestrategie ontwikkeld om aan het krimpvraagstuk in de Veenkoloniën sturing te geven. Sturing vanuit de bevolking en met een actieve rol voor de jongeren.

De tools van de voorgestelde aanpak bestaan uit het actief benutten van bestaande sociale media, het ‘opplussen’ van tankstations als ontmoetingsplek en marktplaats, maar ook het opstarten van een Regio-Soap. Kortom: nieuwe (digitale) ontmoetingsplekken waar de bevolking bij de problemen van krimp betrokken worden en die kansen bieden om van onder op de toekomst van de Veenkoloniën vorm te geven.

  • Thema(s)
  • Zelfsturing en sociale cohesie
  • Openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • Opdrachtgever(s)
  • EO Wijersprijsvraag 2011
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria in samenwerking met HKB Stedenbouwkundigen
  • De Mannen van Schuim