Marciapark Baflo

Voor een nieuwe Brede school in Baflo, heeft Territoria de inrichting van de schoolomgeving verzorgd. De schoollocatie ligt in een cultuurhistorisch waardevolle locatie tussen twee wierden. Om de openheid en herkenbaarheid van het gebied te waarborgen is veel aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing. De samenkomst van de twee scholen in combinatie met verschillende dorpsfuncties in het gebouw en in het naastliggende dorpspark, bood kansen voor een integraal plan, waarbij Territoria intensief met de betrokken partijen heeft samengewerkt om tot het meest ideale plan te komen.

  • Thema(s)
  • openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • zelfredzaamheid en sociale cohesie
  • Opdrachtgever(s)
  • gemeente Hogeland (voorheen Winsum)
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria, in samenwerking met
  • Weusthuis
  • Buro Steenland
  • Jansma's Hof