Mobiliteitsonderzoek

Vervoersorganisaties zijn er bij gebaat een langdurige relatie op te bouwen met hun klanten. Om mensen in alle fasen in het leven zo goed mogelijk te bedienen heeft Territoria in opdracht van de NS en in samenwerking met Buro op Straat onderzoek gedaan naar de levensfasen van mensen en de relatie tot mobiliteit.

Middels literatuuronderzoek, expert-meetings en co-creatieve sessies met de doelgroepen zijn de belevingswerelden van levensfase puber / jongvolwassene / volwassene / ouder en ‘pensionado’ in kaart gebracht. Vanuit hier zijn samen met de doelgroep kansen benoemd om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van (potentiële) reizigers.

  • Thema(s)
  • Doelgroepen en leefstijlen
  • Opdrachtgever(s)
  • Nationale Spoorwegen
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria in samenwerking met
  • Buro op Straat
  • Manssen People Management Consultancy
  • JAM Visual Thinking