Herstructurering Valthermond

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn en woningcorporatie Woonservice heeft Territoria onderzocht op welke wijze in de dorpen Valthermond en 2e Exloërmond geanticipeerd kan worden op krimp. Met het slopen van verouderde woningen en deze deels te vervangen door meer energiezuinige en levensloopbestendige woningen is ruimte ontstaan voor een kwaliteitsverbetering in het dorp als geheel. Door het herstructureringsplan samen met de bewoners en omwonenden te ontwikkelen, sluit de invulling aan op de lokale wensen en gebruiken.

  • Thema(s)
  • openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • bewoners aan zet
  • herstructurering
  • Opdrachtgever(s)
  • Woonservice
  • gemeente Borger-Odoorn
  • Uitvoerder(s)
  • Territoria in samenwerking met Noordtij