Energielandschap Heerenveen

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft Territoria, samen met Antea-group en Ekwadraat de mogelijkheden van een Energielandschap in Heerenveen verkend. Onderzocht is hoe de beschikbare gronden van Klaverblad Noord Oost benut kunnen worden voor energieopwekking en CO2 reductie.

Doelstelling daarbij was dat deze invulling aansluit op de ruimtelijke karakteristieken van de omgeving én op het energie- en grondstoffengebruik van de lokale bedrijvigheid. Met ontwerpend onderzoek heeft Territoria laten zien wat een stapsgewijze ontwikkeling van duurzame kringlopen kan bijdragen aan de innovatiekracht, duurzaamheid en werkgelegenheid van de regio met behoud van de kwaliteit van het landelijk gebied.

  • Thema(s)
  • Klimaat, bodem en landschap
  • Opdrachtgever(s)
  • Gemeente Heerenveen
  • Uitvoerder(s)
  • Antea Group
  • Ekwadraat