De Tirrel Winsum

Door demografische ontwikkelingen wil het dorp Winsum op een andere wijze naar haar onderwijsvoorzieningen kijken. Waar het basisonderwijs nu op vijf locaties in het dorp wordt aangeboden, zoeken de scholen naar samenwerking en een meer toekomstbestendige invulling.

Territoria heeft in samenwerking met Weusthuis gezocht naar een locatie waar een nieuwe brede school ontwikkeld kan worden. Middels ontwerpend onderzoek zijn verschillende potentiĆ«le locaties ruimtelijk geanalyseerd en hun plus en minpunten op een rij gezet. De kansen van de voorkeurslocatie zijn vervolgens in verschillende scenario’s en denkrichtingen uitgedacht. Met deze modellen is het gesprek opgestart tussen de schoolbesturen en de lokale bevolking opgestart om naar gezamenlijke meerwaarde van nieuwbouw te vinden.

  • Thema(s)
  • Openbare ruimte als ontmoetingsplek
  • De recreatieve waarde van een plek
  • Zeggenschap en sociale cohesie
  • Opdrachtgever(s)
  • gemeente Winsum
  • Uitvoerder(s)
  • in samenwerking met Weusthuis en Partners