Privacyverklaring Territoria

Netjes omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor ons vanzelfsprekend. Via deze website www.teritoria.nl zullen we je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Territoria

www.territoria.nl wordt beheerd door Karin Peeters. Territoria is gevestigd op: Van Kleffenslaan 5 (de kas), 8442 CW te Heerenveen en staat bij het KvK ingeschreven onder nr. 5244290

Welke gegevens verzamelt Territoria

Wanneer je aanvragen doet voor één van Territoria’s producten en/of diensten, vragen we je om je gegevens in te vullen. Wij verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Btw nummer

Met welk doel gebruiken wij je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven (maximaal 2 per jaar)
 • De gegevens die je invult als je Territoria inhuurt als stedenbouwkundig ontwerper of onderzoeker of op een andere manier inhuurt, gebruiken we voor het maken van onder andere voorstellen, facturen of deelnemerslijsten. Die gegevens sla we op in Dropbox, WordPress en Mail.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Territoria verwerkt.

Aan wie geeft Territoria mijn gegevens door?

Territoria gebruikt je gegevens alleen voor haar eigen zakelijke activiteiten, maar in de sommige gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 • Onze boekhouder. De gegevens die op je factuur staan moeten wij doorgeven aan de boekhouder.
 • Ons team. Voor teamleden van Territoria is het soms noodzakelijk om bij gegevens van klanten te kunnen. Iedereen in ons team heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met je kan het nodig zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zal Territoria alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
 • Overheidsinstanties. Als Territoria daar wettelijk toe verplicht is, moeten we je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de helden van de Belastingdienst.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om deze site lekker te laten lopen (functionele cookies) en cookies die we gebruiken om andere relevante informatie te krijgen over mensen die deze site bezoeken (zogeheten niet-functionele cookies).

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Territoria wil graag weten hoe bezoekers deze website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. We willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, maar als Territoria jou zo goed mogelijk van dienst wil zijn hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier; https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=nl

Links

Op www.territoria.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen we je naar de betreffende websites.

Je rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Territoria je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun ons mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
We zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via info@territoria.nl

Territoria behoud zich te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Karin Peeters, 15 mei 2018

Hulde en respect dat je het einde van de privacyverklaring hebt gehaald. We bewonderen je aandacht en doorzettingsvermogen. Maar nu is het de hoogste tijd voor meer belangrijke dingen in het leven, dus hup, lach, ga, en leef!