Over Territoria

Territoria levert ontwerp en onderzoek op het gebied van stedenbouw, landschap en openbare ruimte.

Territoria is in 2009 opgericht door stedenbouwkundig ontwerper/stadssocioloog Karin Peeters, met de ambitie om haar kennis in het ruimtelijke ontwerp te combineren met haar ervaringen in het sociologische onderzoek. Dit met de overtuiging dat beide werkvelden elkaar versterken.

Intussen heeft Territoria haar meerwaarde met deze interdisciplinaire aanpak bewezen in velerlei sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

 

Visie

Territoria werkt vanuit de overtuiging dat plekken en gebieden op veel verschillende manieren gebruikt en beleeft worden. Wat er precies op een locatie of in een gebied speelt en waar de wensen of behoeftes liggen, is daardoor niet iets dat met één buurtenquête of in één inspraakavond achterhaald kan worden.

Territoria koppelt bij ruimtelijke opgaven daarom onze kennis van stedenbouwkundige, landschappelijke context en ruimtelijke kwaliteiten aan de ervaringen en wensen van (toekomstige) gebruikers. Wij noemen dat graag omgevingssociologie, waarbij we het brede pallet aan onderzoeksmethoden uit sociologie benutten en koppelen aan ontwerpend onderzoek. Daarmee helpen wij het gesprek met de omgeving aan te gaan, grip te krijgen op de opgaven en gedeelde belangen te traceren.

 

Meerwaarde

Met onze jarenlange ervaring in het ruimtelijke ontwerp en in de sociologie kan Territoria waarden, ideeën of wensen vanuit een wijk, gebied of doelgroep ophalen en vertalen naar een goed afgewogen ontwerp of visie.

Vooral de visuele vertaling van ons onderzoek en onze ontwerpkracht wordt door onze opdrachtgevers hoog gewaardeerd. Daarbij blijken onze ‘producten’​ in verschillende beleidsvelden van de organisatie gebruikt te kunnen worden, wat het proces in de vervolgstappen voor integraal werken bespoedigd.

meerwaarde:

  • Belevingswaarden van (toekomstige) gebruikers inzichtelijk gemaakt;
  • Een stem geven aan de ‘grijze’ middenmoot;
  • Verbindingen en wederzijds begrip mogelijk maken tussen professionals en burgers;
  • Lokale waarden verwerkt tot meer gebruikersvriendelijke ruimtelijke oplossingen die passen bij de mores en gebruiken van de plek.

Samenwerken met

Grip krijgen op een opgave kan nooit alleen en collectieve expertise opbouwen gaat niet over een nacht ijs. Daarom werkt Territoria graag samen ín netwerkverband, mét aanvullende kennis en mét kritische vragenstellers.

Afhankelijk van het type project werkt Territoria graag samen met: